top of page

Oferta

Wykonujemy:

  • odwierty wiertnicą samochodową i ręczną,

  • sondowania dynamiczne sondą DPL i SLVT,

  • pomiary zagęszczenia i nośności nasypów/nawierzchni płytą dynamiczną ZORN oraz VSS.

  • pobór prób gruntu,

  • badania laboratoryjne.

Na podstawie powyższych sporządzamy:

  • opinie i raporty geotechniczne oraz hydrogeologiczne,

  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,

  • projekty robót geologicznych (PRG),

  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie (DGI),

  • projekty geotechniczne.

bottom of page